iSv cUmAr btAlvI

iSv cUmAr btAlvI


iSv cUmAr btAlvI dIaA: ieh njmA: ieWE xp CUicaA: hnvAips p*jAbI SAierI dA pEj
vAips is*GA: dI jIvnI
s*kEp ivC is&k ieiVhAs
bAbA bUlE SAh jI BAeI vIr is*G jI iSv cUmAr btAlvI YnI rAm CAiVqc
p~q m~hn is*G ivYAVA is*G 'VIr n*d lAl nUrp<rI mnm~hn is*G dAuU:
chAinaA: aVE lEk