ivYAVA is*G 'VIr'

ivYAVA is*G 'VIr'


ieWE ieh ivYAVA is*G 'VIr' jI dIaA: rCnAvA: x&p CUicaA: hnvAips p*jAbI SAierI dA pEj
vAips is*GA: dI jIvnI
s*kEp ivC is&k ieiVhAs
bAbA bUlE SAh jI BAeI vIr is*G jI iSv cUmAr btAlvI YnI rAm CAiVqc
p~q m~hn is*G ivYAVA is*G 'VIr n*d lAl nUrp<rI mnm~hn is*G dAuU:
chAinaA: aVE lEk